वऱ्हाडी ठेचा –अनिल शेंडे

राजकारणाचा धंदा !

राजकारणासारखा दुसरा धंदा नाही बाबा !
पन ,गॉडफादराचे येथी पाय लागते दाबा !

लुच्चेपना खोटेपना हेच भांडवल याचे !
दात असली लपवायाचे नकली दाखवायाचे ।।

खायगोबरेपनाचीबी आदत टाका लागते !
खाल्ला माल पचवायाले ‘ गुरु ‘कृपा लागते !

वातावरन पाहुनसन्या रंग बदला लागते !
दिल्लीमंदी जाऊनसन्या शेपुट हालवा लागते !

दादा भाई यायच्यासंग दोस्ती जोडा लागते !
त्यायच्या दोस्तीविना गाडी पुढं धकत नसते !

जमत असंन इतलं तं राजकारनात घुसा !
हुच्च मार्गदर्शनाच्या साठी ‘अनिला’ले पुसा !

           कवी -- अनिल शेंडे 

Leave a Reply