हिरवा वाघ ….

रंग बदलत्या वाघा पाहून
सरड्यालाही वाटे लाज !
कालवरी तू भगवा होता
खुर्चीसाठी हिरवा आज !!

काय तुझा रे होता तोरा
काय तुझा अन होता माज !
आज मुखावर तुझ्या शोभतो
लाचारीचा हिरवा ताज !!

माज उतरला ऐटही गेली
उरली आता केवळ खाज!
काकापुढती हलवे शेपूट
वाघ कालचा टर्रेबाज !!

कवी– अनिल शेंडे।

Leave a Reply